Kupujete čistilno napravo?

Zahtevajte brezplačno svetovanje in 100% informativno cenovno ponudbo.

 • Zaupa nam že več kot zadovoljnih 1000 kupcev!
 • Možnost plačila do 36 obrokov!
 • 50 letna garancija!
 • Brezplačna dostava
 • Enostavna vgradnja + strokovna podpora
 • Izjemne cene (izpolnite obrazec in preverite)
 • Zanesljivo delovanje
STL-zanesljiv-trgovec-2014

Z izpolnitvijo obrazca prejmete 100% neobvezujoč klic, ki vodi do:

 • informativne cenovne ponudbe
 • brezplačnega strokovnega svetovanja
 • podrobnostih o vgradnji čistilne naprave

50 let GARANCIJE na čistilne naprave

Možnost plačila do 36 obrokov

Čistilne naprave bodo kmalu OBVEZNE po vsej Sloveniji!

 

 

 

 

 

 

Boste morali čistilno napravo vgraditi že letos?

Vse objekte, ki niso priključeni na kanalizacijsko omrežje, bodo morali lastniki opremiti z malimi čistilnimi napravami.

Že zgrajene stavbe, ki niso priključene na javno kanalizacijsko omrežje, imajo prehodna obdobja za vgradnjo čistilnih naprav, lastniki novogradenj pa morajo te vgraditi že danes.

Dva pomembna roka

Če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo, morajo lastniki stavb na območjih poselitve, kjer ni treba odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, za odpadno komunalno vodo, ki nastaja v stavbi, sami na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici najpozneje do:

– 31. decembra 2015, če je obstoječa stavba na prispevnem območju občutljivega območja ali na vplivnem območju kopalnih voda ali na vodovarstvenem območju,

– 31. decembra 2021, če obstoječa stavba ni na zgoraj navedenih območjih. Novozgrajene stavbe morajo čistilno napravo vgraditi že zdaj.

Do teh rokov lahko lastniki stavb uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode pretočne greznice ali zbirajo komunalno odpadno vodo v nepretočni greznici, ki jo prazni izvajalec javne službe.
OPOZORILO:
Kazni bodo visoke – v nekaterih primerih celo višje kot cena male čistilne naprave!

Za lastnike, ki do konca prej omenjenih obdobij stavb ne bodo priključili na kanalizacijsko omrežje ali ne bodo zgradil lastnih čistilnih naprav, so predvidene kar visoke kazni.
Plačati bodo morali od 400 evrov do 1.200 evrov.

Imate dodatna vprašanja?
Izpolnite obrazec in zahtevajte brezplačno svetovanje.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vasa vprašanja.

 

 

 

Čistilna naprava rešuje problem odpadnih voda iz gospodinjstva, ki ni priključeno na javno kanalizacijsko omrežje. Če tudi vaše gospodinjstvo še ni priključeno je prava rešitev čistilna naprava, izpolnite obrazec in preverite naše izjemne cene. Prevoz čistilne naprave uredimo brezplačno.

 

Vse naše čistilne naprave so certificirane po EU 12566-3 in uvrščene na seznam Gospodarske Zbornice Slovenije, zato lahko po vgradnji čistilne naprave ter izdelani oceni obratovanja lokalne komunalne službe (koncesionarja) zaprosite za subvencijo za izgradnjo male komunalne čistilne naprave pri vaši občini.

 

Dostava za vse čistilne naprave je 100% brezplačna. Stroške prevoza v celoti plačamo mi.

Čistilna naprava je primerna za vsak teren

VH čistilna naprava je zaradi pretočne tehnologije izredno majhna, kar posledično vpliva na nizke stroške vgradnje. Čistilna naprava je primerna za vgradnjo na vseh vrstah terena (kamnita, laporna, peščena tla).

Kaj se dogaja v čistilni napravi med obratovanjem?

Delovanje čistilne naprave se prične z dovodom odpadne vode v prvi prekat, kjer se težji in lebdeči delci ločijo od biološko onesnažene vode ter tako prihaja v čistilni napravi do razgradnje dušika in soli.

V drugem, prezračevalnem, prekatu se v odpadno vodo skozi difuzor prisilno vpihuje zrak, ki služi kot stimulator za delovanje mikroorganizmov in pospeši razgradnjo odplak v odpadni vodi.

V zadnjem prekatu se mulj z mikroorganizmi usede in loči od prečiščene odpadne vode, ki po iztočnih ceveh čistilne naprave potuje v izpust-okolje, mulj pa se preko povratnih črpalk vrača v začetek procesa čiščenja, v primarni usedalnik.

Za stalno in optimalno delovanje skrbi puhalo, ki preko sistema črpalk in difuzorjev skrbi za optimalno delovanje naprave.

Jamstvo na vodotesnost posode je 50 let in velja samo ob upoštevanju navodil za pravilno vgradnjo in uporabo čistilne naprave ter pod pogojem vsakoletnega rednega vzdrževanja. Za ostale dele čistilne naprave in puhalo velja 2 leti garancije.

 

 

Zahtevajte brezplačno svetovanje in 100% informativno cenovno ponudbo.

STL-zanesljiv-trgovec-2014

Z izpolnitvijo obrazca prejmete 100% neobvezujoč klic, ki vodi do:

 • informativne cenovne ponudbe
 • brezplačnega strokovnega svetovanja
 • dobave in vgradnje čistilne naprave